Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEDÁVÁNÍ ODMĚN STUDENTŮM NIŽŠÍHO GYMNÁZIA ZA ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Předávání odměn studentům nižšího gymnázia za úspěchy v soutěžích

V úterý 12. 12. 2023 se uskutečnilo slavnostní předávání odměn studentům nižšího gymnázia za jejich úspěchy v soutěžích a olympiádách za uplynulý školní rok.

Studenti obdrželi za vzornou reprezentaci školy diplomy a poukázky dle vlastního výběru na nákup knih, elektroniky nebo sportovního vybavení. Tyto odměny byly financovány z prostředků Sdružení rodičů. Ocenění předával ředitel školy spolu s předsedou Sdružení rodičů panem Mgr. Michaelem Novým.

Celkem bylo oceněno 44 studentek a studentů ze 6 tříd nižšího gymnázia.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.Další fotografie naleznete ve fotogalerii zde

Foto: Albert Bureš, FotoTeam GymKT