Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA NÁVŠTĚVOU NORIMBERKU

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Německý jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za návštěvou Norimberku

Poslední školní den kalendářního roku 2023 proběhl výjezd za vánoční atmosférou do hlavního města předvánočních trhů Norimberku, kterého se zúčastnilo přes padesát žáků. Kromě nasávání pohody nechyběl akci ani rozměr vzdělávací, protože prvním bodem programu byla návštěva justičního paláce, který slouží jako památník norimberských procesů. Expozice je velmi vyvedená a zdařile propojuje minulost s aktuálními válečnými konflikty všude na světě.

Po první ryze intelektuální zastávce jsme se ale již přesunuli do historického centra města, obhlédli hlavní památky a pak už mohli užít atmosféru vánočního Norimberku. Počasí nám v rámci možností maximálně přálo, a ačkoliv celý den byl velmi deštivý, doba rozchodu po městě zůstala beze srážek.

Povedenou tečkou za úspěšnou akcí byl hromadný zpěv během zpáteční cesty. Děkujeme účastníkům za příkladnou spolupráci a těšíme se na další!

(rs)