Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HLÁVKOVA NADACE – ODMĚNY ZA ÚSPĚCHY VE ŠK. ROCE 2022/2023

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Hlávkova nadace – odměny za úspěchy ve šk. roce 2022/2023

V pondělí 29. 1. 2024 se uskutečnilo slavnostní předávání odměn studentům vyššího gymnázia za jejich výrazné úspěchy v soutěžích, olympiádách, středoškolské odborné činnosti a také za úspěšné složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek v nejvyšších úrovních za školní rok 2022/2023.

Jednalo se o finanční odměny z trvalého legátu 80 000,- Kč ročně, který naše škola získává z prostředků Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Oceněno bylo celkem 35 studentů, kteří dosáhli velmi pěkných umístění jak v krajských, tak i celostátních kolech vědomostních soutěží, olympiád a SOČ.

Slavnostní předávání bylo doplněno malým hudebním vystoupením v podání studentů naší školy. Všem oceněným blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

(vs)

Foto: Anežka Štampachová, FotoTeam GymKT

Další fotografie naleznete v naší fotogalerii