Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 2024

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Technická olympiáda 2024

1. února 2024 proběhl již 11. ročník Technické olympiády Plzeňského kraje, ve kterém se představilo na padesát projektů studentských týmů středních škol a gymnázií z Plzeňského kraje. V kolektivní soutěži, kterou kraj vyhlašuje společně se Západočeskou univerzitou v Plzni, byly k vidění výrobky jako mechatronická ruka, zesilovač hudby, kytarové kombo, vozík za čtyřkolku i vylepšená autonomní motokára nebo bioplynová stanice či sledovací zařízení scout.

Nejlepší týmy byly oceněny tablety a poukázkami na nákup elektroniky v hodnotě 5000, 3000 a 1000 Kč.

Za naši školu se zúčastnily následující čtyři týmy: 

  • Kastner Petr, Zavadil Jan s projektem: „Robotické vozítko pro určení kubatury místnosti“
  • Adam Matěj, Hrabík Ondřej, Horský Michal s projektem: „Pásové vozítko“ 
  • Michal Šos, Tereza Zikmundová s projektem „ASAP - Aktivní antibakteriální náplast"
  • Tomáš Červený, Adam Pojar s projektem „Akusticky komfort učeben“