Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : POZVÁNKA NA GYMNAZIÁLNÍ PADESÁTKU

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Gymnaziální padesátka
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Pozvánka na Gymnaziální padesátku


47. ročník Gymnaziální padesátky se uskuteční v sobotu 13. dubna 2024 


Rok utekl jako voda a přišel čas opět vyrazit do jarní přírody! Po loňském mimořádně deštivém ročníku je tato turistická akce opět připravena ve čtyřech různě dlouhých variantách. V sobotu 13. 4. 2024 se uskuteční již 47. ročník tradičního dálkového pochodu a cyklistické vyjížďky. Gymnaziální padesátka každoročně symbolicky zahajuje turistické sportovní aktivity konané v okolí Klatov a pro mnohé představuje i místo pro pravidelné setkávání se sportovními přáteli.

Letošní ročník vás zavede do okolí Kdyně. Trasy různé náročnosti nabídnou nádherné výhledy na šumavské kopce, Klatovy i okolní vísky. Půjdete po turisticky značených cestách i naučných stezkách se zajímavými informacemi z míst, kudy budete procházet.

Novinkou je FAMILY FRIENDLY trasa, kterou lze absolvovat i s kočárkem a malými cyklisty. Trasa je celá po rovině a z 90% vede po asfaltem zpevněném povrchu.

Pro naše turisty bude otevřené občerstveni u rybníka Ovčák v Bezděkově a cukrárna ve Kdyni a Cafe Sun Benedicto v prům. zóně pod Borem v Klatovech.

Vyzýváme všechny ke zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti. Gymnaziální padesátka není závod, ale sportovně-turistická akce, kde zvítězí všichni, kteří ve zdraví dorazí do cíle. Mějte také na paměti, že se akce koná za normálního silničního provozu, a proto je třeba dodržovat jeho pravidla.

Trasa je bohatá na krásné vyhlídky i romantická zákoutí a tak věříme, že se bude všem líbit. Uvidíme také, zda se nám podaří překonat nedávný rekord v počtu účastníků. Rovněž doufáme, že nám vyjde počasí vstříc a že všichni, kdo s námi vyrazí na trasu, budou na letošní ročník G 50 vzpomínat jako na vydařený a aktivně prožitý den.

                                                                                                                                                                                                                                                 

Pořadatelé Gymnaziální padesátky