Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZLATÝ DIKTAFON 2023 V KATEGORII STŘEDNÍ ŠKOLY PRO PETRA URBÁNKA

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Zlatý diktafon 2023 v kategorii střední školy pro Petra Urbánka

Dne 5. března 2024 byly v budově Fakulty humanitních studií UK v Praze vyhlášeny výsledky 8. ročníku orálněhistorické soutěže Zlatý diktafon, již pořádá Česká asociace orální historie (COHA). 

V kategorii středních škol zvítězil se svou odbornou historickou prací Petr Urbánek, žák oktávy A. Práce o historii továrny Škoda Klatovy na základě vzpomínek jeho dědečka vznikla v dějepisném semináři pod vedením Mgr. Dagmar Protivové.

Cenu a diplom převzal David Franta, školní garant soutěže. 

(df)