Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÍTĚZSTVÍ V KRAJSKÉM KOLE MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vítězství v krajském kole Matematické olympiády

24. března 2024 s v Plzni konalo krajské kolo Matematické olympiády v kategorii Z9. Ta je určena pro žáky posledních ročníků základních škol a pro studenty kvarty na gymnáziích.

Naši školu reprezentovali Valentin Koshan z kvarty B a Martin Mazanec z kvarty A.

Valentin Koshan získal 18 bodů a zvítězil v krajském kole. Martinovi se dařilo méně a se ziskem 13 bodů se dělil o sedmé místo.

Blahopřejeme.