Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TERMOKAMERY VE VÝUCE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Termokamery ve výuce

V dubnu mají možnost naši žáci vyzkoušet další moderní měřící přístroj - termokamery. Díky nim tak mohou ověřit své znalosti z oblasti vedení tepla a přenosu energie při různých fyzikálně - chemických procesech, jako si to vyzkoušeli při fyzice např. žáci V3.A. Termokamery pro celou třídu získala zapůjčením naše škola díky zapojení do projektu Lab.IR.edu.