Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : CO TO JE GYMNAZIÁLNÍ PADESÁTKA?

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Gymnaziální padesátka
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Co to je gymnaziální padesátka?  

Gymnaziální padesátka je turistická akce, které dnes neodmyslitelně patří do jarního kalendáře všech milovníků aktivního pohybu v přírodě a to nejen Plzeňského kraje. Již přes čtyřicet let každoročně symbolicky zahajuje turistické sportovní aktivity konané v okolí Klatov a pro mnohé představuje i místo pro pravidelné setkávání se sportovními přáteli. 

Tato sportovní událost je pořádána tradičně v polovině dubna v různých variantách tras pro pěší, cyklisty a běžce. Tento dálkový pochod, cyklistická vyjížďka a vytrvalostní běh se konají bez ohledu na počasí, které však má vliv na počet zájemců o Gymnaziální padesátku. Když je hezky, pohybuje se počet kolem několika set pěšců a cyklistů. Počet pěších turistů v současnosti převažuje.

Padesátka je organizována pro nejširší veřejnost, především se ale snaží do jarní přírody vylákat mladé lidi a hlavně žáky gymnázia. Ti se také starají o přípravu a organizaci závodu. Pomáhají s vyznačováním tratí, které částečně vedou po stávajících značených turistických cestách a částečně po vlastním značení. Dále zajišťují tradiční kontroly na klíčových místech trati. Tento pochod je také ideálním místem pro setkání absolventů naší školy, kteří při zdravém pohybu v přírodě rádi vzpomínají na svá léta strávená na gymnáziu i na zážitky z předchozích ročníků.

Trasy jsou koncipovány tak, že tvoří postupně se prodlužující smyčky orientované podél jedné směrové osy se společným začátkem a cílem u budovy gymnázia. Nejprve bylo pět takových tras do pěti různých směrů a po pěti letech se cyklus opakoval. Později přibyly ještě trasy do okolí Strážova a Lužan. Proto ten, kdo absolvuje bez přerušení sedm za sebou jdoucích ročníků, bude okolí Klatov znát opravdu dobře.

Každý, kdo po absolvování trasy dorazí do cíle, obdrží pěkný pamětní diplom a upomínkové předměty. Domů se tak vrací s pocitem aktivně prožitého dne.