Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VOLBA VŠ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Volba VŠ

www.vysokeskoly.cz

www.skoly-kurzy.cz (databáze škol)

www.uiv.cz Ústav pro informace ve vzdělání

www.ssvs.cz Sdružení škol vyššího studia

www.istp.cz –informace o konkrétních profesích

http://www.occupationsguide.cz –průvodce světem povolání,nabízí dotazník zájmů a dovedností

http://www.atlasskolstvi.cz –informace o možnostech studia v celé ČR

www.infoabsolvent.cz –informační systém o uplatnění absolventů

www.navigatorka.cz