Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : JAK KLUB FUNGUJE A PROČ MUSÍME VYBÍRAT VSTUPNÉ

Cesta: Titulní stránka > Středoškolský klub > Základní informace
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Jak klub funguje a proč musíme vybírat vstupné

Členové klubu zaplatili členský příspěvek 150,- Kč na školní rok, který musíme odvést Asociaci středoškolských klubů. Ta nám na základě počtu členů klubu poskytne dotaci na naši činnost, kterou ovšem smíme použít pouze podle pravidel daných Asociací:

1. Poskytnutá dotace činí max. 70% celkových nákladů, to znamená, že je potřeba vyúčtovat nejméně 1,43 násobek dotace.
2. Dotace smí být použita pouze na přímou činnost členů klubu.
3. Dotaci nelze použít na pohoštění a dary, ani na odměnu a úhradu cestovních nákladů hostů (přednášejících).

Proto mají členové klubu vstup na přednášky zdarma a budeme jim přispívat na dopravu na divadelní představení do Plzně a Prahy.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ