Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : JAK KLUB FUNGUJE A PROČ MUSÍME VYBÍRAT VSTUPNÉ

Cesta: Titulní stránka > Středoškolský klub > Základní informace
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Jak klub funguje a proč musíme vybírat vstupné

Členové klubu zaplatili členský příspěvek 100,- Kč na školní rok, který musíme odvést Asociaci středoškolských klubů, o. s. Ta nám na základě počtu členů klubu poskytne dotaci na naši činnost, kterou ovšem smíme použít pouze podle pravidel daných Asociací:

1. Poskytnutá dotace činí max. 70% celkových nákladů, to znamená, že je potřeba vyúčtovat nejméně 1,43 násobek dotace.
2. Dotace smí být použita pouze na přímou činnost členů klubu.
3. Dotaci nelze použít na pohoštění a dary, ani na odměnu a úhradu cestovních nákladů hostů (přednášejících).

Proto mají členové klubu vstup na přednášky zdarma a budeme jim přispívat na dopravu na divadelní představení do Plzně a Prahy. Vložená stokoruna se jim tak během školního roku bohatě vrátí.

S úhradou 30% nákladů nad rámec dotace nám pro tento školní rok pomůže SRPDŠ.

Pan ředitel a manželé Čerbovi (stejně jako ostatní vyučující naší školy) budou přednášet bez nároku na honorář. To ovšem nemůžeme žádat po hostech, kteří k nám přijedou např. z Prahy. A proto vybíráme VSTUPNÉ a prodáváme OBČERSTVENÍ.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ