Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : GYMNAZIÁLNÍ PADESÁTKA - ROK 2010 - OHLÉDNUTÍ

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Gymnaziální padesátka
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Gymnaziální padesátka - rok 2010 - ohlédnutí

V dubnu se uskuteční  již 36. ročník dálkového pochodu, který dnes neodmyslitelně patří do jarního kalendáře všech turistů a to nejen Plzeňského kraje. Gymnaziální padesátka každoročně symbolicky zahajuje turistické sportovní aktivity konané v okolí Klatov a pro mnohé představuje i místo pro pravidelné setkávání se sportovními přáteli.

Tato sportovní událost je pořádána tradičně v druhé polovině dubna na čtyřech trasách pro pěší a cyklisty. Nebylo tomu tak vždycky. Prvních devět ročníků mělo jen dvě varianty, a to 25 a 50 km a pouze pro „pěšáky“. Po deseti letech přibyly další dvě trasy na 15 a 35 km, aby se mohli zúčastnit i méně zdatní turisté. Později byla přidána ještě trať na 100 km se startem v pátek večer. Ta se šla naposledy v roce 1999, neboť ji pořadatelé pro malý zájem a neúměrné organizační nároky museli po deseti letech zrušit. Místo toho se ale od dvacátého ročníku akce otevřela i pro účastníky na horských kolech. Od roku 1995 se tedy mohou postavit na start čtyř tras jak pěší turisté, tak milovníci cyklistiky.

Akce se koná bez ohledu na počasí, které má vliv na počet zájemců o Gymnaziální padesátku. Když je hezky, pohybuje se počet kolem několika set pěšců a cyklistů. Počet cykloturistů v současnosti převažuje. Padesátka je organizována pro nejširší veřejnost, především se ale snaží do jarní přírody vylákat žáky gymnázia. Ti se také starají o přípravu a organizaci. Pomáhají s vytyčováním tratí, které částečně vedou po stávajících značených turistických cestách a částečně po vlastním značení. Dále zajišťují tradiční „živé kontroly“ na klíčových místech trati. Tento pochod je také ideálním místem pro setkání absolventů naší školy, kteří při zdravém pohybu v přírodě rádi vzpomínají na svá léta strávená na gymnáziu i na zážitky z předchozích ročníků. Trasy jsou koncipovány tak, že tvoří postupně se prodlužující smyčky orientované podél jedné směrové osy se společným začátkem a cílem u budovy gymnázia. Nejprve bylo pět takových tras do pěti různých směrů a po pěti letech se cyklus opakoval.  V roce 2005 byla pro třicátý ročník přichystána nová série do doposud málo využitého prostoru kolem Strážova a v roce 2008 přibyla ještě trasa do Lužan, na památku Josefa Hlávky. Proto ten, kdo absolvuje bez přerušení sedm za sebou jdoucích ročníků, bude okolí Klatov znát opravdu dobře.

 

 

V loňském  roce se akce konala 24. dubna a byla přichystána trasa do okolí Strážova a Janovic.  Díky velmi příznivému počasí byl zaznamenán rekordní počet účastníků - 673. Z nich 311 absolvovalo trať na horských nebo trekinkových kolech. Nejvíce turistů ( 251) se rozhodlo pro patnáctikilometrovou trasu.

 Na organizaci turistického pochodu a cyklistické vyjížďky se podílelo 29 pořadatelů, kteří vyznačili trasy, zajišťovali kontrolní stanoviště a prezentovali účastníky. Na 35.ročníku se jako sponzoři podílely firmy Maso Brejcha, Pekárny a cukrárny Klatovy, Aerobic mix power joga, Dragon press, FILMpro a ZČU. Akce se konala v rámci oslav 750. let města Klatovy, které také svou dotací významně přispělo na pořádání Gymnaziální padesátky. Každý, kdo po absolvování trasy dorazil do cíle, obdržel  pěkný pamětní diplom.