Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝ DÉMOSTHÉNES

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Školní kolo soutěže Mladý Démosthénes

Poslední listopadové pondělí se střetli největší řečnické talenty nižšího gymnázia, a to ve školním kole soutěže Mladý Démosthénes, pořádané sdružením Nová Evropa. Během kratičkého času (1-2 minuty) museli soutěžící přednést proslov na libovolné téma, a to způsobem pokud možno bezchybným a s obsahem, který přítomné posluchače (ostatní soutěžící, ale i některé jejich nesoutěžící kamarády) zaujme nebo i pobaví. Vyslechli jsme tak variaci na pohádku, doporučení pro školu, minireferát o průzkumu vesmíru nebo historii metalové kapely v kostce. V uvolněné atmosféře občas zajiskřila i nervozita (třeba při paměťovém výpadku), ale nakonec byli všichni spokojeni a odměněni sladkými cenami.


Přední místa obsadili a do oblastního kola postupují Terezie Žáková ze sekundy A (kategorie prima – sekunda) a Eva Parlásková z kvarty A (kategorie tercie – kvarta). Oběma vítězkám blahopřejeme!

(šš)