Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SVĚT MÁ 7 KONTINENTŮ - PROJEKTOVÝ DEN

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Svět má 7 kontinentů - projektový den

Dne 13. dubna se na naší škole uskuteční tradiční projektový den, tentokrát zaměřený „do světa“: Svět má 7 kontinentů 

Jeho cílem je dát možnost nahlédnout do současného světa jinak než prostřednictvím nahodilých článků v médiích. Umožníme vám přednášky a besedy s velmi zajímavými a fundovanými lidmi, kteří mohou podat nezkreslený pohled na všechny kontinenty současného světa. Podařilo se získat skutečně prvotřídní hosty.

Jak bude projektový den probíhat?

Od 8.00 do 9.00 h budou třídní kola všeobecné vědomostní soutěže. Vítěz  z každé třídy se probojuje do celoškolního kola, které se bude konat následující den. Současně se všeobecnou soutěží proběhne i výtvarná a hudební soutěž vybraných tříd.

Od 9.15 do 12.15 bude každý student mít možnost zúčastnit se dvou přednášek a besed podle vlastního výběru (ale budeme jej zřejmě muset trochu regulovat…).

Žáci primy, sekundy a tercií absolvují 2 zajímavé besedy:

 1. Tibet - tajemná země za Himálajem (PhDr. Jan Duchek, cestovatel)
 2. Afrika - jak trabanty projely celou Afriku (Dan Přibáň, cestovatel)

Žáci kvart a vyššího gymnázia si vyberou 2 z následujících besed:

 1. Střední Afrika, zejména problematika stále bojujícího Konga (RNDr. Jan Filipenský, CSc., býv. velvyslanec v Kongu)
 2. Japonsko, vyspělá, ale těžce zkoušená asijská země (Ing. Jaromír Novotný, býv. velvyslanec v Japonsku, Indii aj., také býv. 1. náměstek ministra obrany ČR)
 3. Indie, rostoucí světová velmoc (Ing. Jan Veselý, cestovatel)
 4. Indonésie, země tisíců ostrovů (Ing. Jaroslav Veselý, býv. velvyslanec v Indonésii)
 5. Čína - jaká je opravdu dnešní velmoc? Úspěch světové výstavy Expo v Šanghaji.       (Ing. Pavel Antonín Stehlík, generální komisař české účasti na Expo v Šanghaji)
 6. Afghánistán aj. centra napětí současného světa (Generálplukovník Ing. Jiří Nekvasil, býv. náčelník Generálního štábu Armády ČR)
 7. Děti a současný svět (Ing. Pavla Gomba, ředitelka české sekce UNICEF, dětského fondu OSN)
 8. Antarktida, včetně výstupu na hlavní vrchol Mt. Vinson (Ing. Rudolf Švaříček, současný „guru“ českých cestovatelů, spisovatel a organizátor)
 9. Nová Guinea a její divoši z doby kamenné (Ing. Rudolf Švaříček, současný „guru“ českých cestovatelů, spisovatel a organizátor))
 10. Evropa a její postavení v současném světě, evropské i světové organizace, EU, OSN, místo ČR a její zahraniční politika (PhDr. Jan Kohout, býv. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR)
 11. Austrálie a Nový Zéland – jak se žije u protinožců? (Mgr. Vít Kolář, ředitel tisk. odboru a mluvčí Ministerstva zahr. věcí  ČR, býv. generální konzul v Sydney)
 12. Brazílie, Kolumbie, Venezuela aj. jihoamerické země v měnícím se současném světě (Ing. Mnislav Zelený, etnolog a spisovatel, býv. velvyslanec v Kolumbii a Ekvádoru)
 13. Indiáni amazonských pralesů (Ing. Mnislav Zelený - Atapana, etnolog, spisovatel, cestovatel, diplomat, adoptivní člen pralesního kmene Yawalapiti)
 14. Libye a severní Afrika - příčiny současných nepokojů (Josef Koutský, současný velvyslanec ČR v Libyi)
 15. Polární oblasti Sev. Ameriky - Grónsko, Aljaška, Baffinův ostrov, cesta na severní pól ( Mgr. Vilém Rudolf, polárník a organizátor expedic, jako první Čech došel pěšky na severní i jižní pól)
 16. Vzhledem k tomu, že jde o mimořádnou příležitost shlédnout obrázky a slyšet vyprávění velice znalých lektorů, seznamte se prosím s osobnostmi, které budou přednášet a s regiony, o kterých přednáška bude. Jejich charakteristiky také budou k dispozici. Poté si zvolte 2 besedy, o něž máte největší zájem.

Na závěr dne Svět má 7 kontinentů (od 12.30 a od 13.45) máte možnost vyslechnout buď koncert originální hudební skupiny Mbunda Africa (Kongo + Pobřeží Slonoviny) nebo se zúčastnit nácviku exotického tance zumba (původem je také z Afriky).

V přípravném období se kromě toho v řadě předmětů setkáte s dalšími aktivitami (přednáškami, referáty, soutěžemi) na mezinárodní témata.

K některým tématům budou instalovány i zajímavé výstavy, do jejichž přípravy budete zapojováni. Uvítáme i další vaše náměty.

Věříme, že „rozhlédnutí po světě“ vám přinese zajímavé poznatky a podněty do budoucna. Je to jedna z akcí, která přispívá k tomu, abyste gymnázium chápali jako školu, která kromě maturity nabízí víc než ostatní.