Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HISTORIE TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU NA GYMNÁZIU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Historie tělesné výchovy a sportu na gymnáziu

Tělesná výchova a sport byly v dlouhodobé historii klatovského gymnázia vždy považovány za nedílnou součást života školy. Od znovuotevření ústavu v devatenáctém století se v různých formách  shledáváme s tělesnou přípravou žáků. V roce 1862 se studenti dočkali první hodiny tělesné výchovy (pod vedením učitele Ignáce Majsnera) a od roku 1909 se tělocvik usadil v osnovách natrvalo. I v pozdějších letech byl sport na gymnáziu doma. Studenti se pravidelně se účastnili školních her na cvičišti místního Sokola, jezdili na celostátní školské hry do Prahy a velmi dobrých výsledků dosahovali i  mezinárodních utkáních - žák Václav Chmelík získal na studentských sportovních závodech v Paříži třetí místo. Tenis, kopaná, gymnastika, lehká atletika - to jsou nejčastěji pěstované sporty 20. let. Velkou zásluhu na rozvoji tělovýchovných aktivit na gymnáziu má bezesporu Karel Hampl, s jehož nástupem na začátku 30. let je spojeno masové rozšíření lyžování. Profesor Václav Říha zase podněcoval své žáky k pěstování turistiky. Právě ve třicátých letech význam sportu prudce vzrostl. Školní tělocvik nesloužil jen k fyzickému rozvoji žáků, ale také k přípravě branců pro budoucí válečný konflikt. Výuka tělesné výchovy se proto rozšířila o branné prvky. V době heydrichiády došlo k zatčení několika profesorů, z nichž byl tělocvikář Jan Halíř nacisty popraven. K uctění jeho památky se každoročně koná Halířův memoriál.

 

Ohlédneme-li se do nedávné historie let poválečných, zjistíme, že v každém desetiletí najdeme vynikající sportovce, kteří se účastnili sportovních klání školních, okresních republikových i mezinárodních. Mezi nejlepší sportovce na naší škole v poválečných letech  zcela jistě patří závodníci v lehké atletice Marie Klímová, Jan Poslední, Miroslav Větrovec a zejména Marie Weingartnerová, reprezentantka ČSR a držitelka několika školních rekordů dodnes.

 

V 70. letech za působnosti Josefa Tremla sport na gymnáziu změnil svoji tvář. Vznikla celoroční sportovní soutěž, do níž se zapojovalo velké množství studentů během celého roku v různých sportovních disciplinách. Tato soutěž probíhá dodnes. Byla založena Gymnaziální padesátka,  jejíž tradice pokračuje v současnosti především díky prof. Krátilovi. Na Hnačově se začaly konat sportovní tábory, později branné kurzy a nyní letní sportovní výcviky. Byl vytvořen též znak školy používaný dnes nejen pro sportovní účely. V roce 1972 byla založena kronika tělesné výchovy, která dokumentuje sportovní dění na gymnáziu a vynikající úspěchy sportovců reprezentujících naší školu. V roce 1979 se družstvo chlapců umístilo na 6. - 7. místě v celostátním kole lehkoatletických středoškolských her v Nitře. Školu reprezentovali studenti Deržák, Klička, Pospíšil, Peroutka, Koželuh, Brůha, Aška a Paroubek. Nejlepšího výsledku dosáhl Milan Deržák v běhu na 100 metrů - 3. místo časem 11,6 s.

           

V květnu 1984 se konalo celostátní finále středních škol v lehké atletice v Povážské Bystici. Děvčata z klatovského gymnázia obsadila vynikající 6. místo. Družstvo tvořily studentky Kabátová, Knězová, Kupková, Mašková, Pokorná, Palečková, Solejová, Toušová, Turnerová a Veleková. Zvláště je třeba vyzdvihnout výkony Ivy Pokorné, která se stala členkou širšího reprezentačního kádru ČSSR a dodnes drží rekord školy v běhu na 800 m časem 2 :11,67 min.

 

K významným úspěchům našich sportovců z tohoto období je třeba přiřadit 6. místo Luboše Koželuha, dnešního manažera hokejové Sparty, v Běhu Rudého Práva (mistrovství republiky) v roce 1981. Též celostátní finále lehkoatletických středoškolských her v Čáslavi v roce 1986 se neobešlo bez naší účasti. Na 7. místě se umístilo družstvo chlapců ve složení : Fleisig, Johánek, Bureš, Hrabík, Vaněk, Křivánek, Sojka, Votípka a Kadlec. Nejen vyznavači lehké atletiky vždy výborně reprezentovali školu. Naši basketbalisté roku 1987 obsadili 8. místo na celostátním finále středoškolských her v Litoměřicích. V dresu gymnázia hráli : Bureš, Fleisig, Kadlec, Naď, Hrabík, Johánek, Konicar, Zahradník, Palát, Bernard, Zátko, Šindelář.

 

Počátkem 90. let došlo v oblasti povinné TV ke zkvalitnění výuky zejména díky novým klasifikačním normám. Komise TV je vytvořila pro hodnocení atletiky a sportovní gymnastiky. Umožnily větší objektivizaci výkonů žáků při aplikaci na podmínky školy. Tyto normy daly možnost i méně pohybově nadaným žákům získat dobrou výslednou známku. Jedním z důvodů ke změnám klasifikačních kritérií byla snaha vytvářet kladný vztah ke sportování u všech žáků, tedy i utěch, kterým pohyb není právě nejbližší.

 

V nedávné době si velice úspěšně počínaly naši reprezentanti specifického sportovního odvětví - šachů. V roce 2000 družstvo gymnázia ve složení Kateřina Čedíková, Václav Nový, Jan Bauer a Miroslav Šlehofer obsadilo 4. místo v celostátní šachové soutěži. Vedle toho Katka Čedíková získala v r. 1997 8. místo na ME juniorů v Tallinu a též 8. místo v r. 1999 na ME v Řecku. Petra Fleisigová dosáhla vynikajícího výkonu na MS juniorů v r. 1998 svým 16. místem. V roce 2001 maturoval Ondřej Hromádka, který se svými výkony zařadil mezi atletickou elitu v ČR. V běhu na 400m zvítězil na mistrovství ČR juniorů 2000 časem 50,01 s, na halovém mistrovství ČR obsadil v běhu na 200m 3. místo. Není divu, že překonal několik sportovních rekordů školy. Nesmíme zapomenout ani na vynikající studentku a sportovkyni Evu Štroblovou, která  obsadila 7. místo na ME juniorů v duatlonu v Portugalsku a je vítězkou Českého poháru v duatlonu a triatlonu.

 

V prvních letech nového století slavilo úspěchy družstvo atletek vyššího gymnázia, které se pravidelně probojovávalo do celostátního finále Středoškolského poháru v Liberci. Mezi  naše úspěšné atletky patřily Martina Vrbová, Bára Kocúrová, Petra Stahlová, Bára Strejcová, Jitka Sedláková, Jarka Hromádková, Alice Rožánková, Adéla Baštářová, Klára Florová, Lenka Pšajdlová, Lucka Zieglerová , Lenka Havelková a později také Šárka Martinů, Tereza Bártová, Pavla Brůhová, Edita Nesvedová, Petra Lauberová a hlavně Šárka Hezoučká, vítězka juniorského atletického mistrovství republiky v hodu oštěpem.

                                                                                         

V roce 2006 vybojovalo naše družstvo v celorepublikovém finále vynikající deváté místo. Gymnázium reprezentovaly Kodýtková Dana, Vyskočilová Klára, Kavalová Alena, Kohoutová Kateřina, Havlíková Martina, Luňáčková Eliška, Palečková Markéta,Jelínková Andrea, Císlerová Iveta, Jehlíková Miroslava a hlavně kapitánka týmu, Silvie Svobodová.

 

Lyžování také vždy patřilo k našim úspěšným sportovním odvětvím, ze školních lyžařských olympiád jsme se pokaždé vraceli s bohatou sbírkou medailí. Velkou měrou k ní přispěl i Jakub Kořán, držitel několika medailí z mistrovství republiky v běhu na lyžích.

 

Rovněž plavecký bazén byl často zdrojem mnoha úspěchů díky našim studentům - plavcům. Nejvíce se o to zasloužili Rostislav Janků, bratři Pleskotové, Dominik Majer, Michal Kůra, Jaroslava Kadlecová, Jana Kodešová, sestry Burešovy, Denisa Šlajsová a v posledních letech Iveta Voráčková a Milena Jůdová.

 

Těmito vzpomínkami však sport na gymnáziu nekončí. I v dnešní době studenti prožívají sportovní soutěžení s radostí a entuziazmem a navazují tak na sportovní tradici i v současnosti. Vyjímečným úspěchem se může pochlubit basketbalové družstvo chlapců, které se nejprve probojovalo do celorepublikového semifinále v basketbalu základních škol a víceletých gymnázií konaného na jaře roku 2004 v Praze a později v kategorii středních škol vyhrálo finále Plzeňského kraje (Simon Bytel, Petr Nedvěd, Petr Beneš, Martin Pavlíček, Jiří Bureš, Martin Šimon, Ondřej Pohanka, Pavel Salvetr). Rovněž studentky našeho gymnázia  se v posledních letech pravidelně probojovávají do krajských finálových turnajů v basketbalu a v roce 2008 se našemu družstvu (Marie Zieglerová, Michaela Šillarová, Tereza Matoušková, Marcela Voráčová, Iveta Kozáková a Lenka Fialová) podařilo družstvu kajské finále vyhrát. 

 

Nesmíme zapomenout ani na naše volejbalistky a volejbalisty, kteří vždy úspěšně reprezentovali naší školu nejen v okresních a krajských přeborech, ale i ve sportovních oddílech v mimoškolních soutěžích.Nejcenější medaili - zlatou - za 1. místo v krajském finále středních škol - získalo družstvo chlapců  ve školním roce 2009-10 ve složení Hynek Jelínek, Jaroslav Kiliánko, Jan Muknšnábl, Jakub Nešpor, Václav Kinský, Martin Hezoučký a Martin Mazanec. Tímto výkonem se naši chlapci probojovali do kvalifikace o mistrovství republiky, kde skončili na 3. místě.

 

Na úspěchy z let minulých navazují svými výkony studenti i v současnosti a věříme, že ani do budoucna nemusíme hledět s obavami. Vede nás k tomu mnoho nadějných výkonů z řad mladých talentů, z nichž jako příklad jmenujme Terezu Martínkovou, mistryni světa ve své kategorii v kick-boxu, Terezu Krejčiříkovou, reprezentantku České republiky v dívčí kopané, Veroniku Lorencovou, reprezentantku v ledním hokeji a Barboru Holubovou, nejmladší účastnicí nejvyšší basketbalové soutěže u nás.

 

Vyučující tělesné výchovy na našem gymnáziu od roku 1993

 Josef Treml(září 1972 - leden 1993)
 Marie Fričová(září 1975 - červen 2012)
 Jitka Tremlová (září 1983 - dosud)
 Vladimír Kasík(září 1987 - leden 1993)
 Vladana Šimáčková

(září 1992 - červen 1997,

září 2011 - dosud) 

 Jaromír Veselý(leden 1993 - červen 1995)
 Pavel Vítovec(leden 1993 - červen 1993) 
 Jitka Tolarová(leden 1993 - červen 1993)
 Roman Sedláček(září 1993 - dosud)
 Richard Ekert(září 1995 - dosud) 
 Josef Pšajdl(září 2006 - dosud) 
 Tomáš Ryneš(září 2007 - červen 2012)
 Petr Mecner(září 2017 - dosud)