Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : POZNÁVÁME PŘÍRODU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Poznáváme přírodu

3. a 4. května proběhla na naší škole akce Poznáváme přírodu pro mateřskou školku Karafiát a pro druhou třídu základní školy Čapkova.

Žáci měli připraveny stanoviště s úkoly, seznámili se s mikroskopováním a jednoduchými zábavnými chemickými pokusy.Nejoblíbenějším stanovištěm byla zkouška statečnosti (umělá krev), náš had a sopka.

Děkuji všem studentům, kteří se podíleli na organizaci a paní prof. Včelíkové za vytvoření dárečků.

Šárka Chobotová