Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽÍ V RÁMCI PROJEKTOVÉHO DNE SVĚT MÁ 7 KONTINENTŮ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za celoškolní soutěží v rámci projektového dne Svět má 7 kontinentů

Úvod projektového dne na naší škole tvořila první vyučovací hodinu ve středu 13. dubna znalostní soutěž, která proběhla v každé třídě naší školy. Studenti prokazovali znalosti ze všech hlavních vyučovacích předmětů a vítěz z každé třídy se zúčastnil následující den celoškolního kola.

V tomto finále zvítězila na nižším gymnáziu Katarina Dirriglová z tercie B. Na druhém místě skončil Vít Brunner z tercie A a třetí místo obsadil Matěj Holý z primy.

Na vyšším gymnáziu se stal vítězem Lukáš Korec z oktávy A, druhý skončil Stanislav Šlehofer z oktávy B a třetí místo získal Pavel Cihlář ze septimy A.

Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži, vítězům blahopřejeme a věříme, že si dále budou rozšiřovat své znalostní obzory.