Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OBČANSKÁ VÝCHOVA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Občanská výchova

Látka je dále rozšiřována v hodinách ZSV a na seminářích.

Zařazení do učebního plánu

Osmileté a šestileté studium: prima, sekunda, tercie, kvarta

Celkový rozsah výuky - 33 vyučovacích hodin

Učebnice

1. Občanská výchova 6-9, Rodinná výchova 6-9 pro ZŠ a VG UČ

1. http://ucebnice.fraus.cz/obcanska-vychova-rodinna-vychova/

2. Ústava České republiky

Doporučená rozšiřující literatura

· David, R.: Ústava ČR. Teorie, srovnání, otázky. (Nakladatelství Olomouc,2000)

· Jirásková, V.: Občan v demokratické společnosti (SLON, Praha 1999)

· Ryska, R.: Právo pro střední školy (Fortuna, Praha 1997)

· Mičienka, M.: Příruční slovník občana

Tematické okruhy

1. Domov

2. Rodina

3. Rok v jeho proměnách a slavnostech

4. Činnost a komunikace lidí. (Mas)média

5. Region

6. Kultura

7. Náboženství

8. Člověk jako jedinec

9. Sebepoznání

10. Životní cyklus

11. Základy etiky

12. Právo

13. Stát a právo

14. Hospodářský život společnosti

15. Trh práce

16. Vztahy mezi lidmi

17. Lidská a občanská práva

18. Státní správa a samospráva

19. Globalizace

20. Možnosti vzdělávání

Důležité internetové stránky

(oficiální web ČR, odkazy na zákony, Ústavu ČR a další materiály využívané při většině hodin OV, užitečné rozcestníky atd.)

· Rozcestník pro studenty: http://cerbova-kristyna.blogspot.com/

Blog nejen pro studenty českého jazyka a občanské výchovy Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech

· www.psp.cz (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR)

· www.senat.cz (Senát Parlamentu ČR)

· www.hrad.cz (Prezident ČR a Pražský hrad)

· portal.gov.cz (Portál veřejné správy ČR)

· www.volby.cz (Výsledky všech voleb v ČR od r.1994)

· www.europarl.eu.int/ (Evropský parlament)

· www.eurodesk.cz/ (EU - Evropská informační služba pro mládež)

· e-polis.cz (Internetový politologický server FSV Plzeň)

· www.volny.cz/majercik/ (Jak se dostat na mezinárodní vztahy a politologii)

· www.vlada.cz (Vláda ČR)

· www.onlinedata.cz/zakony/ (Zákony a vyhlášky)

· zakony.fin.cz/ (Zákony)

· www.sbirka.cz/ (Sbírka předpisů ČR)

· server.juristic.cz/ (Právní oblasti, rady, diskuse, knihy)

· www.ochrance.cz (Veřejný ochránce práv)

· portal.justice.cz/ (Oficiální server českého soudnictví)

· pravniradce.ihned.cz/ (Právní rádce, vyhledávání zákonů, archiv)

Klasifikace

1. „malé“ a „velké“ známky za domácí úkoly, za Výstřižkový archiv (aktuality z domova a ze světa opatřené vlastními studentskými komentáři), opakovací testy, zkoušení, aktivitu při hodině, práci na projektu

2. Řízená diskuse (aktivní účast a připravenost)

3. Testy

4. Studentský výzkum, např:
      1. ankety
      2. dotazníky

Rekapitulace některých projektů (2007-2010)

· Projekt „Rodokmen – hledání kořenů“. Závěrečná exkurze do Národního archivu v Praze (prima 2088/2009)

· Projekt „Jak se žije v mé obci“. Závěrečná výstava cca 180 prací studentů primy-kvarty na chodbách gymnázia.

· Festival Jeden svět. Ve spolupráci se společností Člověk v tísni a především v souvislosti s probíraným tématem lidských práv v terciích a částečně v kvartách proběhl v roce 2009 1. ročník festivalu „Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚT – v Plzni a v KLATOVECH - 2009“  https://www.sumavanet.cz/gymkt/fr.asp?tab=snet&id=5054