Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KLATOVSKÝ DENÍK: ÚSPĚCHY STUDENTŮ V SOUTĚŽÍCH VYNESLY KLATOVSKÉ GYMNÁZIUM NA PRVNÍ MÍSTO V PLZEŇSKÉM KRAJI

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Klatovský deník: Úspěchy studentů v soutěžích vynesly klatovské gymnázium na první místo v Plzeňském kraji

David Kojan, Klatovský deník, 21. 10. 2011

Nejlepší ze čtrnácti gymnázií Plzeňského kraje je Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Alespoň pokud jde o úspěchy studentů v olympiádách a dalších soutěžích v minulém školním roce. Nejúspěšnější školu v soutěžích vyhlašuje Plzeňský kraj od školního roku 2003/2004.

K prvnímu místu své školy v kraji přispěla 5. místem v krajském kole a 5. až 10. místem v celostátním kole olympiády v angličtině také Kristýna Lesná. „Angličtina mě provází celý život, už od malička mě učili rodiče, takže jsem se rozhodla olympiádu zkusit a vyšlo to. Angličtinu využiji ke komunikaci s rodinou, teta se totiž provdala do Ameriky, ráda sleduji filmy v angličtině, s angličtinou se potkávám všude, takže je určitě dobré ji umět,“ řekla Deníku Lesná, která plánuje soutěžit i v tomto školním roce, v kvintě.

Cizímu jazyku se věnuje i Jiří Bedrníček, který získal 1. místo v krajském a 3. v celostátním kole v olympiádě ve francouzštině a 3. místo v soutěži Frankofonie, kterou pořádá ministerstvo zahraničních věcí. „Soutěže mi daly hodně ohledně studia francouzštiny i tím, že jsem poznal nové lidi, navázal nové kontakty,“ vysvětlil Bedrníček, který hodlá ve studiu francouzštiny pokračovat i po maturitě, která jej čeká na jaře příštího roku.

„Za vítězstvím v nejprestižnější kategorii gymnázií stojí úspěchy téměř ve všech předmětech, v přírodovědných i humanitních. Mezi nejúspěšnější studenty patří například Michael Bílý, který získal 3. místo v celostátním kole matematické olympiády a bronzovou medaili na mezinárodní matematické olympiádě a navíc 3. místo v krajském kole fyzikální olympiády nebo Matěj Roman, který byl 3. v celostátním kole zeměpisné olympiády a zúčastnil se mezinárodní zeměpisné olympiády,“ vyjmenoval největší úspěchy ředitel školy Jiří Šlégl.

Na přední umístění budou v Klatovech myslet určitě i v letošním školním roce a přispějí k tomu i výsledky týmu soutěžícího v ekologické olympiádě. K letošnímu vítězství přispěl ve složení Alena Kučerová, Tomáš Jehlík a Pavlína Gruberová 2. místem v celostátním kole a o uplynulém víkendu už v obměněném složení Tomáš Jehlík, Karolína Kalinová a Lucie Buchbauerová zvítězil v krajském kole nového ročníku a postoupil tak opět do celostátního kola.

Soutěž Deníku přiblížil tým, který uspěl o uplynulém víkendu. „V ekologické olympiádě využijeme hlavně znalosti z biologie, je ovšem oproti biologické olympiádě zaměřená více prakticky, její součástí jsou poznávačky má i terénní část. Letošní téma bylo ekologická stabilita zemědělské krajiny,” přiblížila soutěž Buchbauerová. „Právě terénní část byla o víkendu docela i fyzicky náročná, když jsme asi pětkrát museli přeskakovat potoky,” dodal Jehlík. „Všechny nás zajímá biologie, takže když nám učitelé nabídli, abychom se zúčastnili školního kola, zkusili jsme to a vyšlo to,” smála se Kalinová.
Podle členů týmu, spolužáků z letošní 4. A, je ekologie důležitá a všichni chtějí pokračovat po maturitě na některé z přírodovědných fakult. „Je zapotřebí, aby se mladí lidé ekologii věnovali. Její důležitost mohou všichni vidět i na regionálních problémech, například na Šumavě,” vysvětlil Jehlík.
Na předních místech v kraji se klatovské gymnázium umisťuje pravidelně, zvítězilo však poprvé. „Tento úspěch nás zvláště těší i s ohledem na to, že jsme předstihli plzeňské gymnázium na Mikulášském náměstí, které má specializované matematické třídy a jehož studenti pravidelně vítězí v matematických, fyzikálních a dalších přírodovědných soutěžích,” vyzdvihl úspěch Šlégl.

Úspěšná byla i Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, která zvítězila v kategorii středních škol.

Odkaz: http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/gymnazium-v-klatovech-je-nejlepsi20111020.html