Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : 22. ÚNORA 2011 - NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST V PODÁNÍ AMERICAN DRAMA GROUP

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

22. února 2011 - Návštěva divadelního představení One Flew Over the Cuckoo’s Nest v podání American Drama Group

Výňatky z recenzí studentů:

It is a play based on a novel about a guy, R. I. McMurphy, who pretends to be crazy in order to get out of prison to a mental hospital, where he thinks there are better life conditions. There he meets several patients and a head sister, and soon he finds out that the life in a mental hospital is not as ideal as he thought it would be. Nevertheless, he continues fighting the head nurse’s manipulation. At the end he dies.
The play did not fulfill my expectations. The actors were great; however, I could not help but compare the play with the movie, where Jack Nicholson stars.
Kristýna Strnadová, SpA


The book is considered to be one of the best American books and to my mind, the play was fantastic, too. I was absolutely satisfied with the acting and in my opinion, the most admirable moment on the stage was the epileptic fit of one patient.
Although I imagined the hospital room a little bit differently, I really liked the set and the costumes. Furthermore, it was a pleasant surprise for me I could understand all the actors without problems.
Eva Martinásková, SpA