Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA OKRESNÍM KOLEM DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za okresním kolem dějepisné olympiády

Ve středu 1. února 2012 proběhlo okresní kolo Dějepisné olympiády. Za naši školu soutěžilo 6 úspěšných řešitelů školního kola nižšího gymnázia z tercií a kvart.

Petr Trnka z K-A zvítězil a postupuje do krajského kola! Dalšími úspěšnými řešiteli náročného testu byli Adam Černý z K-B – obsadil 2. místo, Štěpán Košan z K-B skončil na 5. a Kamila Lavičková z K-A na 8. – 9. místě. I oni mají šanci zúčastnit se krajského kola soutěže – záleží na postupovém klíči, který stanovuje krajská porota.

Velmi dobře si vedly i studentky tercií – Lucie Vitáková z T-A a Sára Kaletová z T-B.

Všem děkujeme za sympatickou reprezentaci naší školy, úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!