Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DNY S PŘÍRODOU - OHLÉDNUTÍ

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Biologie
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Dny s přírodou - ohlédnutí

V květnu a v červnu proběhly další Dny s přírodou. Bylo nám potěšením přivítat u nás žáky druhých tříd základních škol ZŠ Čapkova a ZŠ Tolstého a děti z MŠ Karafiát. Děti si vyzkoušely práci v laboratoři, zábavné chemické pokusy a soutěžily ve znalostech z přírody. Děkuji všem našim studentům, kteří se na této akci podíleli. Mé poděkování patří též paní učitelce Včelíkové za vytvoření drobných dárečků, paní Červené za přípravu chemických pokusů a cukrárnám U Andrlů a Café Cukrárna Park za dobroty pro žáčky.
 Š.CH.