Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KLÍČOVÉ AKTIVITY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Klíčové aktivity

01 Inovace školního informačního systému

Jde především o vybudování 10 multimediálních učeben a nezbytného technického zázemí pro projekt

02 Inovace výuky cizích jazyků

Jde především o vybudování jazykové počítačové učebny a vytvoření multimediálních výukových materiálů z Aj, Nj, Fj, Šj, Rj, latiny.

03 Inovace přírodovědných předmětů

V rámci této KA budou vytvořeny materiály pro předměty fyzika,fyzikální seminář,biologie,biologický seminář,chemie,chemický seminář ,zeměpis a zeměpisný seminář.

04 Inovace matematických předmětů

V rámci této KA budou vytvořeny následující výukové materiály pro předměty matematika,matematický seminář,informatika a programování a deskript. geometrie.

05 Inovace humanitních předmětů

V rámci této klíčové aktivity budou vytvořeny následující výukové materiály pro předměty český jazyk,dějepis,dějepisný seminář, ZSV, společenskovědní seminář, literárně-kulturní seminář a Ekonomika.

06 Inovace estetických předmětů

V rámci této klíčové aktivity budou vytvořeny následující multimediální výukové materiály pro předměty hudební výchova a výtvarná výchova.

07 Novinářský kroužek

Náplní této klíčové aktivity bude organizace volitelného odpoledního novinářského kroužku. Kroužek je nabízen studentům nižšího i vyššího gymnázia. Kroužek je dvouhodinový a probíhá jednou týdně.

08 Multimediální maturita

V rámci této aktivity je pro každý předmět tvořeno 10 materiálů určených pro multimediální maturitu.