Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZE SLAVNOSTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ KE 200. VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA V KLATOVECH

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ze slavnostního shromáždění ke 200. výročí založení Gymnázia v Klatovech

 2. listopadu 2012 se konalo na zámku v Lužanech slavnostní shromáždění ke 200. výročí založení Gymnázia v Klatovech. Završila se tím řada akcí, kterými se v letošním roce významné jubileum středního školství na Klatovsku připomínalo.

Shromáždění zahájil prof. JUDr. Václav Pavlíček jako předseda Hlávkovy nadace, jež zámek v Lužanech spravuje. Významný český architekt a mecenáš Josef Hlávka studoval na klatovském gymnáziu a tato škola je příjemcem trvalého legátu z jeho odkazu.

V Sále Českého kvarteta vystoupilo dále několik hostů – např. náměstek ministra školství PhDr. Jindřich Fryč, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ Plzeňského kraje JUDr. Jaroslava Havlíčková, ředitel Krajského inspektorátu ČŠI Ing. Pavel Honzík, starosta Klatov Mgr Rudolf Salvetr aj.

Vystoupení hostů byla proložena recitacemi a divadelní scénkou. Na závěr se v zámecké kapli konal koncert pěveckého sboru gymnázia.

Paralelně s touto akcí proběhl v klatovském kulturním domě koncert Studenti studentům, kde se představili žáci gymnázia, kteří se věnují hře na hudební nástroje ať už jednotlivě nebo jako součást kapely Naplech. Všichni účinkující sklidili za své výkony zasloužené uznání.

Další fotografie naleznete v naší fotogalerii zde ...

Foto: FK a ŠŠ, Gymnázium Klatovy