Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VEČER S JAROSLAVEM VRCHLICKÝM - OHLÉDUTÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Večer s Jaroslavem Vrchlickým - ohlédutí

Ve středu 14. listopadu uspořádalo gymnázium ve spolupráci s muzeem Dr. Karla Hostaše a ZUŠ Josefa Kličky malé soaré k 100. výročí úmrtí Jaroslava Vrchlického, jehož jméno naše škola nese již od r. 1933.

Součástí programu byly přednášky Mgr. Karla Mráze (Žák a jeho učitelé – o literátech, se kterými se Vrchlický setkal na studiích v Klatovech) a Dr. Lenky Sýkorové (Klatovy v době studií J. Vrchlického). Milým zpestřením byly písně a árie B. Smetany a A. Dvořáka zazpívané paní Evou Bartošovou, již doprovodil na klavír Jan Aschenbrenner.

Zároveň se tento večer stal důstojnou součástkou oslav letošního 200. výročí založení naší školy.

Text a foto: ŠŠ