Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : STUDENTI STUDENTŮM - OHLÉDNUTÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Studenti studentům - ohlédnutí

Přesně na Mikuláše se letos odehrálo v klatovském kině tradiční setkání studentů španělštiny na gymnáziích Plzeňského kraje. Podle dosažené úrovně si studenti připravili písničky, scénky, minihru podle vlastního scénáře, nebo dokonce natočili vlastní telenovelu.

Dopolednem plným zvuku španělštiny, hudby a obrazu (dva krátké filmy španělské produkce) provázela paní Alena Marková, vyučující v Sušici a v Klatovech.

Atmosféra setkání byla jako vždy úchvatná, jak dokládají obrázky. Napřesrok se těšíme opět na shledání!

(šš)

Více ve fotogalerii zde...