Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OLYMPIÁDY Z PROGRAMOVÁNÍ A SOUTĚŽE - ÚSPĚCHY VE ŠK. ROCE 2011/2012

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Olympiády z programování a soutěže - úspěchy ve šk. roce 2011/2012

Soutěž mládeže v programování - kategorie Aplikační Software - kancelářské aplikace - žáci

Okresní kolo:
Michal Převrátil - 2. místo
Lukáš Jílek - 3. místo
Martin Holeček - 4. místo

Krajské kolo:
Martin Holeček - 3. místo
Michal Převrátil - 4. místo
Lukáš Jílek- 5. místo

GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI ŠKOLY.