Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OLYMPIÁDY Z PROGRAMOVÁNÍ A SOUTĚŽE - ÚSPĚCHY VE ŠK. ROCE 2011/2012

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Olympiády z programování a soutěže - úspěchy ve šk. roce 2011/2012

Soutěž mládeže v programování - kategorie Programovací jazyky - mládež

Krajské kolo:

Juda Kaleta – 2. místo
Tomáš Kasalický - 3. místo

Matematická olympiáda kat.egorie Programování

Krajské kolo:

Juda Kaleta – 1. místo
Tomáš Kasalický - 2. místo
Josef Klesa – 3. místo

Celostátní kolo:

Juda Kaleta – 11. místo
Tomáš Kasalický - 13. místo

PilsProg - Finále:

Tomáš Kasalický - 9.
Juda Kaleta - 13.

Velmi dobrých výsledků v krajských kolech dosáhli i další soutěžící: Jan Lejnar, Jan Soukup, Tereza Hulcová Tereza, Thi Tuyet Trang Nguyen, Richard Bláha

GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI ŠKOLY.