Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : JAZYKOVÝ KEMP ZA PODPORY PLZEŇSKÉHO KRAJE

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Jazykový kemp za podpory Plzeňského kraje

Anežka Sechovcová, Q.B

Ve dnech 20. - 24. srpna 2012 jsem se zúčastnila kempu se zaměřením na německý jazyk. Vše se konalo v centru Plzeňského kraje, Plzni. Kempy byly různého zaměření (biologie, dějepis, zeměpis, …) a kromě toho i německý, anglický nebo francouzský jazyk.
Ubytovaní jsme byli v internátní škole, která je zahrnuta do komplexu elektrotechnické VOŠ a SPŠ. Zde jsme se také stravovali. V komplexu VOŠ a SPŠ jsme se jen zřídka pohybovali celý den. Náš program byl zajištěný v jazykové škole blízko náměstí, kam jsme dojížděli tramvají. Abychom tak často nemuseli dojíždět zpět do jídelny u naší internátní školy, obědy jsme měli zajištěné v jedné z restaurací v bezprostřední blízkosti jazykové školy.

Celý náš pobyt se o nás starala paní Haisová.

Náš program měl pro letošní rok téma „SPRACHE UND DIALEKTE“ a jím jsme se zabývali celých pět dní. Celý týden se o náš program starala Julia Wittmann. Julia se narodila v Mnichově, ale teď bydlí v Plzni. Je mj. animátorkou a učitelkou na letních kurzech. Mluvili jsme hlavně o dialektu bavorském, který je nám nejbližší, a dále jsme se také zajímali o berlínský dialekt. A to vše velice zábavnou a interaktivní formou.

První den jsme se také seznámili s Lenkou Hubáčkovou. Lenka Hubáčková je rodilá Češka, ale šest let bydlela v pohraničí. Je také animátorkou a lektorkou různých akcí jak pro děti, tak pro dospělé.

22. srpna jsme se vydali na výlet do okolí Chebu, Kynžvartu a Seebergu. Bylo to velice zajímavé, hlavně z našeho němčinářského hlediska, kvůli tzv. chebskému přízvuku. Další den jsme se o tom také bavili s Julií a dávali dohromady různé informace o Chebsku, okolí a chebském přízvuku.
23. srpna jsme se zúčastnili testování IQ.

Poslední den před tím, než jsme se rozloučili, jsme si zkusili testy ÖSD (Rakouský jazykový diplom). Rozdělili jsme se do dvou skupin, jedni si zkusili A2 a druzí B1 verzi testu. Test se skládal z poslechu, gramatiky, čtení a jako poslední jsme si vyzkoušeli rozhovor.
Kdybych měla zhodnotit tento týden od jedničky do desítky (a desítka je nejlepší), musím dát právě desítku. Myslím si, že mi tento týden dal opravdu hodně znalostí, poznala jsem spoustu nových kamarádů a zažila vážně skvělou zábavu. Kdybych měla opět možnost zúčastnit se něčeho podobného, vůbec bych o tom nepřemýšlela.Fotky z našeho týdnu jsou na těchto webových stránkách: http://www.podporatalentu.cz/fotogalerie/kempy-2012/kemp-nemeckeho-jazyka-2012.htm