Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU PŘECHOD NA KOMPLEXNÍ MULTIMEDIÁLNÍ VÝUKU NA GYMNÁZIU JAROSLAVA VRCHLICKÉHO V KLATOVECH

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Závěrečná zpráva o projektu Přechod na komplexní multimediální výuku na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech získalo finanční prostředky z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem ve výši 85% a státním rozpočtem České republiky ve výši 15%. Celková výše dotace činila 4 064 287,85 Kč. Projekt je veden pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.12/04.0027 a jeho realizace probíhala od 1.12. 2011 do 31.1. 2013.

Základním cílem projektu Přechod na komplexní multimediální výuku na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech byla modernizace, zkvalitnění a zefektivnění výuky na škole. Projekt spočíval ve zřízení 10 multimediálních učeben a jedné počítačové učebny pro výuku cizích jazyků. V těchto a také v už dříve vybudovaných multimediálních učebnách probíhá nyní daleko názornější výuka za použití multimediálních výukových materiálů. Zmíněné multimediální materiály (prezentace, úlohy k procvičování a zkušební testy) vytvářel realizační tým v počtu 45 pedagogů školy. Vznikla tak rozsáhlá databáze výukových materiálů pro všechny předměty včetně předmětů volitelných, kterou mohou využívat všichni pedagogové školy a také žáci při individuální přípravě.

Navíc byla pro každý předmět zpracována i základní databáze multimediálních materiálů k profilové maturitní zkoušce.

Projekt byl rozdělen do několika klíčových aktivit. V první z nich došlo k inovaci školního informačního systému a vytvoření databází, kam se ukládaly vytvořené výukové materiály. Její součástí bylo rovněž proškolení celého realizačního týmu ve vytváření multimediálních výukových materiálů. Další aktivity představovaly tvorbu výukových materiálů v jednotlivých přirozených skupinách předmětů (cizí jazyky, humanitní předměty, přírodovědné předměty, matematické předměty a estetické předměty).

Jednou z klíčových aktivit byl také novinářský kroužek, který v průběhu celé realizace projektu vydával školní časopis Magyk. Redakční tým je složen ze žáků různých tříd a i nadále jej vede pověřený pedagog. Časopis se setkává se značným ohlasem a odráží aktuální události ve škole.

Všech plánovaných cílů projektu bylo dosaženo. Bylo tedy vybaveno 11 učeben, vydáno 10 čísel školního časopisu a bylo vytvořeny výše uvedené výukové materiály a to v rámci jednotlivých klíčových aktivit – cizí jazyky, přírodovědné předměty, matematické předměty, humanitní předměty, estetické předměty, multimediální maturita.

Podle plánu bylo formou nákupu služeb zhotoveno 40 ks videonahrávek.

Většinou pedagogů jsou cíle projektu pozitivně přijímány a také žáci vítají evidentní zlepšení názornosti výuky. Také o využití multimediálních učeben ze strany pedagogů je značný zájem. Věříme, že realizovaný projekt přispěje k dalšímu posunu úrovně výuky na našem gymnáziu.

Doba udržitelnosti tohoto projektu je 5 roků. Minimálně po tuto dobu budou vytvořené materiály využívány, stejně tak jako nakoupená multimediální technika.

RNDr. Jiří Šlégl – vedoucí projektu
Mgr. Václav Vogeltanz – odborný metodik projektu