Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZÁJEZD DO BRITÁNIE 2013

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Zájezd do Británie 2013

Na naší škole se již stalo tradicí vycestovat na počátku května se studenty angličtiny do Velké Británie. Po velmi dobrých zkušenostech s cestovní kanceláří K tour z cest do Skotska, Cornwallu, Walesu a jihovýchodní Anglie se 52 studentů gymnázia vydalo na další poznávací zájezd do střední Anglie.

Neobvykle slunný teplý den nás čekal v hlavním městě Londýně, kde nás mimo jiné zaujal výhled z katedrály St.Paul´s na pulsující čtvrť City s novými mrakodrapy. Odpoledne jsme strávili v Britském muzeu a večer už nás čekaly oxfordské hostitelské rodiny.Pátek byl věnován rodišti Williama Shakespeara Stratfordu nad Avonou, krásnému středověkému hradu Warwick a prohlídce univerzitního města Oxfordu.

Každý rok se v našem zájezdu snažíme zdůraznit důležitou roli českých vojáků v Anglii během válečných let. Po poznání takových míst v Cholmondeley, Leamington Spa, Chesteru i jinde jsme letos navštívili vilu v Aston Abbots, kde bědem druhé světové války pobýval prezident Edvard Beneš. S válečnámi roky jsou spjata i další místa našeho výletu – dešifrovací oddělení v Bletchley Park, kde se za druhé světové války podařilo odhalit tajemství kódovacích strojů Enigma, a unikátní letecké muzeum v Duxfordu.

Přírodním krásám a záhadným místům v Anglii byl věnován nedělní den – navštívili jsme největší megalitickou památku Anglie v Avebury, nejznámější prehistorické kultovní místo země Stonehenge a nádhernou ukázku zahradní architektury 18.století v Británii – zahrady Stourhead.

 

Poslední, v Británii sváteční den, Bank Holiday, jsme si za stále azurového nebe bez mráčku prohlédli sídlo anglických panovníků Windsdor, na kterém právě byla přítomna královna, dále uchvacující botanickou zahradu Kew v Londýně a celý pobyt jsme zakončili večerní procházkou kolem nejvýznamnějších dozlatova osvětlených londýnských památek.

Díky poslušnosti studentů, připravenosti pana průvodce a také stabilnímu slunnému počasí se zájezd tradičně povedl a již teď se těšíme na další poznávání reálií spjatých s výukou a užitím anglického jazyka v praxi. Příští rok navštívíme Ïrsko a poznáme tak malebnou krajinu této ostrovní země a pohostinnost jejích obyvatel.

Jiřina Stýblová