Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZÁJEZD DO BRITÁNIE 2013

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Zájezd do Británie 2013

Na naší škole se již stalo tradicí vycestovat na počátku května se studenty angličtiny do Velké Británie. Po velmi dobrých zkušenostech s cestovní kanceláří K tour z cest do Skotska, Cornwallu, Walesu a jihovýchodní Anglie se 52 studentů gymnázia vydalo na další poznávací zájezd do střední Anglie.

Neobvykle slunný teplý den nás čekal v hlavním městě Londýně, kde nás mimo jiné zaujal výhled z katedrály St.Paul´s na pulsující čtvrť City s novými mrakodrapy. Odpoledne jsme strávili v Britském muzeu a večer už nás čekaly oxfordské hostitelské rodiny.Pátek byl věnován rodišti Williama Shakespeara Stratfordu nad Avonou, krásnému středověkému hradu Warwick a prohlídce univerzitního města Oxfordu.

Každý rok se v našem zájezdu snažíme zdůraznit důležitou roli českých vojáků v Anglii během válečných let. Po poznání takových míst v Cholmondeley, Leamington Spa, Chesteru i jinde jsme letos navštívili vilu v Aston Abbots, kde bědem druhé světové války pobýval prezident Edvard Beneš. S válečnámi roky jsou spjata i další místa našeho výletu – dešifrovací oddělení v Bletchley Park, kde se za druhé světové války podařilo odhalit tajemství kódovacích strojů Enigma, a unikátní letecké muzeum v Duxfordu.

Přírodním krásám a záhadným místům v Anglii byl věnován nedělní den – navštívili jsme největší megalitickou památku Anglie v Avebury, nejznámější prehistorické kultovní místo země Stonehenge a nádhernou ukázku zahradní architektury 18.století v Británii – zahrady Stourhead.

 

Poslední, v Británii sváteční den, Bank Holiday, jsme si za stále azurového nebe bez mráčku prohlédli sídlo anglických panovníků Windsdor, na kterém právě byla přítomna královna, dále uchvacující botanickou zahradu Kew v Londýně a celý pobyt jsme zakončili večerní procházkou kolem nejvýznamnějších dozlatova osvětlených londýnských památek.

Díky poslušnosti studentů, připravenosti pana průvodce a také stabilnímu slunnému počasí se zájezd tradičně povedl a již teď se těšíme na další poznávání reálií spjatých s výukou a užitím anglického jazyka v praxi. Příští rok navštívíme Ïrsko a poznáme tak malebnou krajinu této ostrovní země a pohostinnost jejích obyvatel.

Jiřina Stýblová

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ