Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SCHŮZKA ŽÁKŮ 9. TŘÍD PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKU GYMNÁZIA V KLATOVECH A JEJICH RODIČŮ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Schůzka žáků 9. tříd přijatých do 1. ročníku Gymnázia v Klatovech a jejich rodičů

Vážení rodiče, vážení studenti budoucích 1. ročníků čtyřletého studia Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech, jak jsme avízovali v období přijímacího řízení a nyní můžeme potvrdit, bude v nových třídách 1.A a 1.B poprvé v našem regionu v širokém rozsahu realizována výuka s využitím v současnosti nejperspektivnějšího prostředku - tedy tabletu.
Zveme Vás proto na krátkou informativní schůzku na středu 26. června 2013 v 15 hodin do sborovny školy (2. patro), na níž bychom Vás rádi s dostatečným předstihem informovali o základních věcech spojených s pořízením přístrojů, výukových materiálů klasických i elektronických, podílu školy, rodičů apod. Také zařazení žáků do tříd je již připraveno.
Pokud se nemůžete této schůzky zúčastnit, potřebné informace samozřejmě sdělíme dodatečně. Vše podstatné bude pak probíhat až začátkem nového školního roku.

RNDr. Jiří Šlégl, ředitel školy