Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KOMPLEXNÍ VYUŽITÍ TABLETŮ VE VÝUCE NA GYMNÁZIU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Komplexní využití tabletů ve výuce na gymnáziu

Od nového školního roku začíná naše škola s projektem komplexního využití tabletů ve výuce. V první etapě se projekt týká nových prvních ročníků čtyřletého studia (třídy 1.A a 1.B).

Tablety jsou moderní a velmi perspektivní prostředek, který se budeme snažit využít ve všech předmětech. V některých případech budou žáci používat přímo elektronické učebnice, např. v českém jazyce, v angličtině a němčině, částečně v matematice. V zeměpisu se využijí e-verze atlasů. V dalších předmětech budou k dispozici obrazové prezentace, úlohy k procvičování aj. materiály vytvořené našimi vyučujícími v rámci skončeného projektu komplexní multimediální výuky.

Studenti převzali tablety při zahájení školního roku 2. září 2013 a budou je mít trvale k dispozici pro školní i domácí potřeby.