Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : GYMNÁZIUM OTEVŘELO POČÍTAČOVOU UČEBNU PRO MATEMATIKU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Gymnázium otevřelo počítačovou učebnu pro matematiku

Ve středu 18. 9. 2013 byla otevřena nová počítačová učebna určená pro výuku matematiky. Bude využívána pro výuku matematických seminářů a cvičení, k dispozici má mj. i velmi kvalitní software Mathematica.

Přestřižení pásky se ujal MUDr. Miloš Chroust, předseda Školské rady Gymnázia v Klatovech.

Jde již o čtvrtou plně počítačovou učebnu na naší škole. Zařízení učebny bylo financováno z programu OP VK.

Současně bylo nakoupeno (z OP VK a ze zdrojů školy) zcela nové moderní počítačové vybavení stávajících dvou učeben informatiky a programování.