Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OTEVŘENÍ LABORATOŘE CHEMIE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Otevření laboratoře chemie

Ve středu 25. září 2013 byla slavnostně otevřena nová chemická laboratoř gymnázia.

Stávající laboratoř již byla nevyhovující, došlo proto (z investičních prostředků školy) k úplné rekonstrukci. Byly instalovány nové laboratorní stoly s rozvody plynu, elektřiny, teplé a studené vody, zcela nová je digestoř a další nábytkové vybavení a samozřejmě i lino a vymalování učebny.

Otevření učebny jsme pojali netradičně. K přestřižení pásky byl vybrán student Jan Kadlec, který školu reprezentoval v několika chemických olympiádách a SOČ. Chceme, aby laboratoř studentům nejen dobře sloužila, ale aby i napomáhala zvyšovat zájem o sice obtížný, ale zajímavý a perspektivní obor.

klikněte pro zobrazení původního obrázku

klikněte pro zobrazení původního obrázku