Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KLATOVSKÉ GYMNÁZIUM ZA LOŇSKÝ ROK NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ GYMNÁZIEM V PLZEŇSKÉM KRAJI

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Klatovské gymnázium za loňský rok nejúspěšnější gymnáziem v Plzeňském kraji

Nejúspěšnějším gymnáziem v Plzeňském kraji bylo za školní rok 2012/2013 vyhlášeno Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech.

V tomto hodnocení se promítají a úspěchy v soutěžích a olympiádách předmětových, uměleckých, sportovních a odborných. Zohledňují se umístění v krajských a ústředních kolech v soutěžích v závislosti na počtu žáků školy.

Ředitel gymnázia převzal pro školu ocenění a diplom na celokrajské poradě při zahájení školního roku.

Děkujeme všem úspěšným studentům v uvedených soutěžích a jejich pedagogům , kteří je připravovali a odborně vedli.

Přejeme všem hodně zdaru v soutěžích nového školního roku. Nejlepší studenty odměníme tradičně v závěru r. 2013 z trvalého legátu Hlávkovy nadace, nejlepší pedagogové budou oceněni v rámci programu Excelence středních škol.