Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ČESKÁ LINGVISTICKÁ OLYMPIÁDA

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Česká lingvistická olympiáda

Letos poprvé se našich 45 studentů rozhodlo zúčastnit se soutěže Internacional Linguistic Olympiad (Mezinárodní lingvistické olympiády) - klání mladých jazykovědců z více než 25 zemí celého světa. Nyní jsme absolvovali první kolo - Českou lingvistickou olympiádu. A jaké úlohy studenti řešili? Můžete se sami podívat na stránky www.lingol.cz  a zjistit, jak byste uspěli vy. A jak jsme dopadli?? Je to napínavé, výsledky za celou republiku obdržíme v lednu.