Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE "SAPERE - VĚDĚT JAK ŽÍT"

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Školní kolo soutěže "Sapere - vědět jak žít"

Výsledky školního kola soutěže "Sapere - vědět jak žít" :

Do okresního kola jsou nominováni 1. Radek Černý OKA  2. Anna Tomanová OKA  3. Jan Kadlec SpA   Blahopřejeme a těšíme se na výsledky z okresního kola.