Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : REGIONÁLNÍ KOLO MEZINÁRODNÍ ŘEČNICKÉ SOUTĚŽE "YOUNG DEMOSTHENES"

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Regionální kolo Mezinárodní řečnické soutěže "Young Demosthenes"

Blahopřejeme k velkému úspěchu našich soutěžících v regionálním kole řečnické soutěže.

I.kategorie (prima a sekunda) : 2.místo    Adéla Kotěšovcová SA

II.kategorie (tercie a kvarta) : 1.místo Tereza Toušková TA

III.kategorie (Q,SX,1.a 2.roč.) : 1.místo Štěpán Košan SXB