Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : Z OKRESNÍHO KOLA DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Z okresního kola dějepisné olympiády

V letošním okresním kole Dějepisné olympiády jsme měli tři zástupce – Lucii Koláčkovou, Sáru Köhnleinovou z tercie A a Matěje Holého z kvarty A.

Nejlepší bodové hodnocení písemného testu na téma „Město v proměnách času“ měl z 24 účastníků okresního kola Matěj Holý!

Mezi úspěšné řešitele se zařadila i Lucie Koláčková (na 10. místě). Na 18. místě skončila Sára Köhnleinová.

Všem soutěžícím děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Matěji Holému gratulujeme k vítězství a přejeme hodně úspěchů v krajském kole!!!