Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝUKA S IPADY - ZKUŠENOSTI A POSTŘEHY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výuka s iPady - zkušenosti a postřehy

V září 2013 došlo na klatovském gymnáziu k razantnímu kroku vpřed s ohledem na modernizaci výuky. Gymnázium se zařadilo mezi několik málo škol v republice, které začaly ve výuce používat ipady. Na rozdíl od některých ostatních škol se ovšem ipady díky výhodnému splátkovému kalendáři po roce stanou majetkem studentů samotných.

Výuku s ipady se podařilo zajistit v obou nově příchozích třídách čtyřletého studia a stejně tak bylo ipady vybaveno i patnáct členů pedagogického sboru.

Cílem zavedení výuky s ipady bylo co možná nejvíce rozšířit práci s nimi do většiny předmětů. V některých předmětech, například v angličtině, tak nyní studenti disponují perfektně zpracovanou elektronickou učebnicí, do které je možné psát, přidávat poznámky, nahrávat vlastní hlas či vybarvovat klíčové části textu. Neméně podstatný je fakt, že elektronická učebnice obsahuje i veškerá poslechová cvičení, ke kterým studenti s klasickou učebnicí nemají snadný přístup. Navíc, protože se jedná o zcela nový projekt, získali naši studenti tuto učebnici zcela zdarma.

Elektronické učebnice jsou používány ale i při hodinách matematiky, zeměpisu, českého a německého jazyka. Při hodinách dějepisu a základů společenských věd je vysoce ceněna především možnost bezprostředního přístupu k informacím a možnosti jejich vyhledání a porovnání. Ve všech předmětech potom mají studenti k dispozici obrovské množství prezentací a cvičných úloh, které učitelé na gymnáziu vytvořili.

Aby se předešlo potížím se zneužíváním a nežádoucím používání ipadů, sestavil kolektiv učitelů soubor pravidel, se kterými souhlasili studenti i jejich rodiče. Nutno podotknout, že až na výjimky se v drtivé většině případů problémy se zneužíváním přístrojů neobjevují.

Ipady jistě nelze chápat jako všemocný nástroj, díky kterému se studenti budou rádi a lépe učit, ale musíme je chápat jako užitečného pomocníka při výuce. Studenti jistě ocení i fakt, že nemusí do školy nosit tašku plnou klasických učebnic, ale většina učebnic je již nahrána právě v ipadech. Přínos ipadů je zcela neoddiskutovatelný a pevně věříme, že naši studenti dokáží zkušenosti nabyté při práci s nimi v budoucnu jistě využít.

Další fotografie naleznete zde…

Text: Mgr. Rudolf Salvetr
Foto: Mgr. Štěpán Špád

Videoreportáž klatovské televize FILMpro