Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

European Youth Parliament

Čtyřčlenná delegace složená z našich studentů vybrána do Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže.

Štěpán Košan SxB, Kristýna Lesná SpA, Kristýna Němcová 3A, Anežka Sechovcová SxB na vynikající úrovni diskutovali, obhajovali své názory, vznášeli připomínky. Vše ve výborné angličtině.


 

V pondělí 27. ledna jsme se jako čtyřčlenná delegace vypravili do hlavního města Prahy (přesněji na magistrát), kde jsme se účastnili soutěže EYP – European Youth Parliament.

Každá delegace dostala přidělenou jednu rezoluci Evropského parlamentu, kterou musela obhajovat, a jednu, kterou měla napadnout a docílit toho, aby návrh neprošel. Naší delegaci vybrali rezoluci Foreign Affairs, zabývající se otázkou terorismu. Rezoluce, kterou jsme měli naopak napadat, se týkala problému plýtvání potravinami v bohatém světě. Každá rezoluce zároveň navrhovala řešení zadaných problémů. Pomůckou nám byl tzv Booklet, který jsme obdrželi před soutěží a kde byla každá rezoluce popsána v bodech, které jsme měli rozvinout a podpořit, nebo se je naopak snažit vyvrátit.
Již před soutěží jsme tedy zasedli k práci – Štěpán Košan vypracoval esej na téma Evaluation of the impact of President of the European Council Herman von Rompuy and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton a Attack Speech, Kristýna Němcová Defense Speech. Prvním úkolem při soutěži pak byly Points of Information, které měla připravené Anežka Sechovcová, a na konci celé debaty pak Sum-Up Speech, kterou si promyslela Kristýna Lesná.

Týden před soutěží jsme si také připravovali jednotlivé nápady a názory, které bychom mohli při soutěži použít, nebo naopak promýšleli, jaká zranitelná místa v rezoluci by mohli využít účastníci z jiných delegací. To vše jsme zúročili při vlastních debatách. Času nebylo nazbyt a termín soutěže se blížil.
Nastalo PONDĚLÍ. Soutěž, jak už jsem se zmínila, se pořádala v hlavním zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy. Prostory této budovy jsou vážně honosné a myslím si, že každého dostaly do takové trochu politické atmosféry.

Nejdříve nám organizátoři představili porotu a seznámili nás s programem zasedání. A pak se již začalo soutěžit – návrhy, protinávrhy, diskuse, hlasování. Naštěstí jsme šli na řadu jako druzí, takže jsme se alespoň trochu seznámili s průběhem a nebyli jsme tak nervózní. Když na nás přišla řada, šlo to celkem v klidu a v pohodě. Měli jsme štěstí i na dobré téma, se kterým jsme všichni souhlasili, a tím pádem bylo půl hotovo. Na konci diskuze a Sum-Up Speech proběhlo hlasování, zda by tato rezoluce projít měla, nebo neměla. A naše prošla! Rezoluce, kterou jsme napadali a jiné delegáty jsme měli přesvědčit o tom, že by tato rezoluce rozhodně projít neměla, prošla ovšem také. Takže to bylo tak půl na půl úspěchu. Každopádně jsme byli všichni moc spokojení s výsledkem.

Celá soutěž trvala téměř osm hodin, takže ke konci už jsme všichni byli unavení a vyčerpaní. Zasedání bylo slavnostně zakončeno hymnou jak českou, tak i hymnou Evropské unie. A jelo se domů.

Následující den, tedy v úterý, měla být vystavena na stránkách EYP listina s postupujícími. S velkým napětím jsme na tento den čekali a po otevření souboru zjistili, že jsme postoupili do národního kola!

Držte nám tedy, prosím, palce. My samotní jsme ale rádi už za takový úspěch!

Moc děkujeme paní učitelce Janě Chroustové, která nás celou soutěží doprovázela a pomáhala nám s přípravami.

Anežka Sechovcová, Klatovy 2. února 2014