Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : DEN ZEMĚ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Den Země

Dne 24.4 2014 jsme uspořádali v parku Den Země pro mateřskou školku. Děti obcházely jednotlivá stanoviště a plnily úkoly. Zjistily, proč je vlastně Den Země, poznávaly stromy, zvířata, třídily odpad apod. Na konci je čekala malá odměna.

Moc děkuji všem studentům gymnázia, kteří se na přípravě podíleli a skoro 100 dětí provedli programem.

Šárka Chobotová