Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : INFORMATIKA - SADA 2

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Informatika - sada 2

Název školy

Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech

Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0765

Číslo a název šablony klíčové aktivity

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Autor sady: RNDr. Jana Soukupová

Seznam materálů:

Pořadí

Označení materiálu

Anotace

01

VY_32_INOVACE_G_01

Popis prostředí orientace v základních pojmech

02

VY_32_INOVACE_G_02

Použití základních nástrojů – kresba brýlí, formáty souborů

03

VY_32_INOVACE_G_03

Použití nástrojů pro více objektů – kresba deštníku

04

VY_32_INOVACE_G_04

Použití klávesových zkratek - kresba trianglu

05

VY_32_INOVACE_G_05

Použití nástroje tvar – kresba hřebenu

06

VY_32_INOVACE_G_06

Odstavcový text

07

VY_32_INOVACE_G_07

Řetězcový text

08

VY_32_INOVACE_G_08

Nástroj „Tvar“, ruční kreslení

09

VY_32_INOVACE_G_09

Tvorba brožury – kombinace textu s obrázky

10

VY_32_INOVACE_G_10

Práce s kruhy. Nástroj elipsa

11

VY_32_INOVACE_G_11

Práce s panelem pro více objektů

12

VY_32_INOVACE_G_12

Tvorba plakátu G 50 kombinace textu a písma

13

VY_32_INOVACE_G_13

Logo gymnázia 1 kreativní samostatná práce

14

VY_32_INOVACE_G_14

Logo gymnázia 2 kreativní samostatná práce

15

VY_32_INOVACE_G_15

Kolo automobilu

Kresba reálné součástky

16

VY_32_INOVACE_G_16

Automobil

Použití již vytvořených součástek pro další tvorbu

17

VY_32_INOVACE_G_17

Loga firem

Orientace mezi výrobci IT

18

VY_32_INOVACE_G_18

Diplom - užití klipartů

19

VY_32_INOVACE_G_19

Obrázek titulní strany, pokus o podobu rastru

20

VY_32_INOVACE_G_20

Nástroj „Interaktivní přechod“

Materiály jsou pro studenty dostupné na disku S: složka /předmety/inf

Dotazy a připomínky: RNDr. Jana Soukupová, jsoukupova@gymkt.cz