Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : BIOLOGIE - SADA 1 AŽ 6

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Biologie - sada 1 až 6

Autor sady 1 až 6 : František Kislinger

Přehled materiálů:

 Sada 1

 Sada 2

 Sada 3

 Sada 4

 Sada 5

 Sada 6

 

Materiály jsou k dispozici v kabinetu biologie u Františka Kislingera

Dotazy: fkislinger@gymkt.cz