Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : JAK JSME HOSPODAŘILI NAŠICH VIRTUÁLNÍCH 30 LET ŽIVOTA. HRA VIRTULIFE.

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Jak jsme hospodařili našich virtuálních 30 let života. Hra Virtulife.

   V rámci ZSV jsme v bloku třech hodin prožili virtuálních třicet let našeho života, během nichž jsme v ,,rodinách" (které jsme si pro potřeby hry vytvořili) měli možnost nakládat s rodinnými financemi podle vlastního uvážení. Cílem našeho snažení bylo, abychom ve svých virtuálních šedesáti letech dospěli k stoprocentnímu finančnímu zajištění ve stáří, vlastnímu bydlení apod.
   Běhen hry jsme mohli provádět různé operace - uzavírat stavební spoření, brát si hypotéky, ukládat peníze na spořící účty, nakupovat a prodávat akcie... Zároveň jsme se museli vyrovnávat s nepříznivými okolnostmi, které jsme si ve formě karet v průběhu hry vylosovali.
   Byla to hra, ale cítili jsme zodpovědnost za naše rozhodnutí. Určitě nás to povzbudilo, abychom v reálném životě hledali další užitečné informace v oblasti financí.