Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : FINÁLE SPORTOVNÍCH HER STŘEDNÍCH ŠKOL PLZEŇKÉHO KRAJE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Finále Sportovních her středních škol Plzeňkého kraje

V konkurenci sportovců z dvanácti škol si naši studenti vedli výborně. V atletickém klání dívky vybojovaly třetí místo, volejbalistky skončily druhé a chlapci obsadili třetí příčku.

   

  Marytová Zuzana, Černá Monika, Kohoutová Eva, Kinská Kateřina, Podhůrská Kateřina, Kislingerová Tereza, Illetšková Jana, Hronková Eliška

  

  Presl Aleš, Míka Pavel, Kalivoda Karel, Najman Tomáš, Nejdl Pavel, Kuchař Josef, Kozel Martin

    

  Nováková Lenka, Petrmichlová diana, Holubová Marcela, Blažková Martina, Baarová Petra