Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KROUŽKY PRO ZŠ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Kroužky pro ZŠ

Kroužky pro ZŠ

 

Termín

Plán práce kroužku »FYZIKA v pokusech«

Plán práce kroužku »Mladý biolog«

Říjen

15. 10. 2014

Páka, kladka… „Trabant“?: jednoduché stroje, pokusy s nimi, experimentální ověření jejich vlastností a zákonitostí

Terénní měření – ekologie vody

Listopad

12. 11. 2014

Pohádka o řepě (fyzikálně): síla – pokusy se siloměry, síly na páce a nakloněné rovině

Terénní měření – světlo v ekosystému

Prosinec

10. 12. 2014

Tak, to je síla!: dynamika, Newtonovy zákony, akce a reakce.

Fyziologie rostlin - fotosyntéza

Leden

14. 1. 2015

Kilo železa nebo kilo peří: experimenty s vývěvou, tlak vzduchu

Anatomie živočichů

Únor

11. 2. 2015

Když zapíchnou dráteníka: základy elektroniky (složitější zapojení)

Fyziologie člověka

Březen

11. 3. 2015

Velebnosti, vy svítíte!: pokusy s radioaktivitou, měření radioaktivního pozadí, metody stínění

Fyziologie rostlin - fotosyntéza

Duben

15. 4. 2014

Hrajeme na přání: výběr experimentů z nejoblíbenějších partií (opakování a rozšíření experimentů z oblíbené oblasti)

Terénní měření – půda

Květen

13. 5. 2015

A co děti… mají si kde hrát!: Přehlídka žákovských experimentů (z domácího experimentování či z dobrovolně volitelného tématu)

Vyhodnocení práce kroužku, exkurze

Kroužky jsou vždy ve středu od 14.00 hod v laboratořích biologie a fyziky.

Případné dotazy schobotova@gymkt.cz.