Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TALENT 2014

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Talent 2014

V dotačním programu Plzeňského kraje TALENT získalo naše gymnázium tento šek na nákup pomůcek.

Důvodem bylo umístění studentů končící 4.A Lukáše Bešty a Jany Mazánkové v ústředním kole Středoškolské odborné činnosti (2. místo v kategorii biologie a 3. místo v kategorii zdravotnictví).