Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : LOGICKÁ OLYMPIÁDA - KATEGORIE B

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Logická olympiáda - kategorie B

Výsledky Logické olympiády. Do krajského kola z naší školy postupují tito žáci: 1. Jakub Kislinger SA

                                                                                                                                              2. Tomáš Nováček PA

                                                                                                                                              3. Eliška Červená TB

Uvedeným studentům blahopřejeme a budeme jim držet palce.